O nas

Ad Pirum, Zavod za intelektualne dejavnosti, nosi ime po latinskem imenu za pogorje Hrušice, ob vznožju katerega se nahaja naš sedež. Bolj natančno na Kalcah pri Logatcu. Tega imena ustanovitelji kot zvesti uporabniki in branitelji kulturne dediščine nismo izbrali po naključju, ampak se je v nas zapisalo med dolgoletnim preučevanjem fenomena poznoantičnih rimskih zapor z imenom Claustra Alpium Iuliarum, ki razvijejo svoj ključen strateški položaj ravno v okolici Logatca in na pogorju Hrušice. Seveda nas je k izbiri tega imena nagovoril dragi prijatelj dr. Marko Frelih, arheolog in dolgoletni raziskovalec te tematike.

Ad Pirum smo ustanovili leta 2004 z namenom združevati specialiste različnih profilov, ki jim je skupno, da gojijo posebno subtilen odnos do kulturne dediščine in kulture nasploh, obvladajo specifična znanja in gojijo prijazen odnos do soljudi in matere Zemlje. To poslanstvo poskušamo uresničevati tako z raziskovalnimi in pilotnimi, kakor tudi s komercialnimi projekti.

Pri izpolnjevanju svojega poslanstva iščemo pomoč in sinergijske učinke v povezovanju z različnimi strokovnimi subjekti; javnimi in zasebnimi inštitucijami, kot tudi fizičnimi osebami.

V prav posebno čast in silno veselje so nam dela in projekti, ki jih je siceršnja uradna politika in etablirana »strokovna« javnost spregledala ali ocenila kot nezanimive ali neperspektivne (seveda tudi nekomercialne!). Te radi prepoznamo za pomembne prispevke k skupni vesti in zavesti sveta.

Anton Marn