V Ad Pirumu sledimo kulturno-civilizacijskemu nazoru ter arhitekturnim usmeritvam, ki smo jih izoblikovali tekom študija na ljubljanski fakulteti za arhitekturo in skozi prakso po Sloveniji in širom sveta.

Osnovna vodila so podrejena trajnostnemu razvoju, ki jih poskušamo uresničevati s prenovo kulturne dediščine v najširšem smislu in revitalizacijo starih naselbinskih jeder tako ruralnega kot urbanega značaja.

Prav tako, kot se prenove lotevamo s strokovnim odnosom in občutkom za arhitekturno in naravno dediščino, se pri projektiranju trudimo združiti prednosti sodobnih tehnologij in materialov z arhitekturnimi spoznanji, ki so jih akumulirale številne generacije arhitektov skozi zgodovino.

Svoje poslanstvo izpolnjujemo v dveh enotah, prva, ki jo vodi dr. Darko Likar, se ukvarja z razvojem in prenovo arhitekture, druga pa z arhitekturnim oblikovanjem in jo vodi Katja Cimperman.